Hotgirl Hương Bé

Da mình bị cháy nắng do đợt đi biển về, thoa dưỡng mãi không đỡ, tắm Swiss cell 24K buổi nào thấy trắng ra buổi đó, da đều màu, hết sạch phần loang nổ trước đây.