Ca sĩ Quỳnh Nga

Lựa chọn và tin tưởng tắm trắng, trị liệu mặt tại Lavender trong suốt 5 năm qua là một trong những quyết định vô cùng đúng đắn của Quỳnh Nga.