" " Ca sĩ Quỳnh Nga - Tắm trắng - Viện thẩm mỹ Lavender

Ca sĩ Quỳnh Nga

Lựa chọn và tin tưởng tắm trắng, trị liệu mặt tại Lavender trong suốt 5 năm qua là một trong những quyết định vô cùng đúng đắn của Quỳnh Nga.