Lễ ký kết độc quyền giữa viện thẩm mỹ Lavender và bệnh viện Grand (Hàn Quốc)

Lavender đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe để trở thành hệ thống đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam vinh dự là đối tác độc quyền của bệnh viện Grand