Trước và sau tắm trắng tại Viện thẩm mỹ Lavender

Làm trắng da cấp tốc tại Viện thẩm mỹ Lavender là sự lựa chọn của hơn 400.000 phụ nữ Việt trong đó có hơn 20 ngôi sao giải trí hàng đầu và 10.000 doanh nhân thành đạt

Sau một liệu trình tắm trắng Hi-Shine 3D (Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

Sau 10 buổi liệu trình tắm trắng thuốc bắc sữa non (Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

Kết quả sau khi nhuộm trắng siêu tốc 360 độ tại Lavender (Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

Khách hàng trước và sau khi replace trắng nhau thai hươu (Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

Làn da trắng sáng sau khi tắm trắng nhiệt quang Hi-Shine 3D tại Thẩm Mỹ Viện Lavender (Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

Tắm trắng Hi-Shine 3D cũng được nhiều phụ nữ Việt lựa chọn (Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

(Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

(Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

(Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

(Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

 

(Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

 

(Hình ảnh trên là khách hàng trước đây của Lavender, hiệu quả đối với các trường hợp cụ thể khác có thể khác nhau)

Các phương pháp làm trắng da siêu tốc tại Viện thẩm mỹ Lavender cũng được các ngôi sao số 1 V-biz lựa chọn